Bank Hüququ və Maliyyə

BM ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən maliyyə institutlarına istənilən ölçüdə olan əqdlərlə bağlı, Azərbaycan üçün yeni olan maiyyələşdirmə yollarını özündə birləşdirən əqdlər də daxil olmaqla, ekspert məsləhəti verir. Biz Azərbaycanda aparıcı nüfuzlu beynəlxalq banklar və maliyyə institutlarını təmsil etməkdə misilsiz təcrübəyə malikik. Bizim hüquqşünaslar bankların fəaliyyətinə dair yaranan maliyyə-tənzimləmə tələbləri və potensial hüquqi maneələrlə bağlı dərin biliklərə malikdir.


Bizim bank sahəsində təcrübəmizə əsas beynəlxalq və regional maliyyə təşkilat və institutlarını təmsil etmək daxildir:


Bizim hüquqşünaslar: