Dil Bacarıqları

Biz Azərbaycan Respublikasının dövlət dili olan azərbaycan, ingilis və rus dillərində sərbəst danışırıq.


Biz azərbaycan, ingilis və rus dillərinə və bu dillərdən yazılı tərcümələr edə (həmçinin, müştəri tərəfindən tələb olunduqda, şifahi tərcümələr) bilirik.


Bəzi hüquqşünaslarımızın ərəb və fransız dili bilikləri də var.