Energetika və İnfrastruktur

Neft və qaz sənayesi Azərbaycan üçün xüsusi vacibliyə malik sənayelərdən biridir.BM neft və qaz sektorunda fəaliyyət göstərən yuxarı (upstream), orta (midstream) və aşağı (downstream) müəssisələr üçün özünün misilsiz təcrübə və biliklərini təklif edir. Biz müntəzəm olaraq neft və qaz hasilatı və istehsalı ilə məşğul olan şirkətləri, neft mühəndisliyi və neft sahəsində xidmət göstərən şirkətləri, neft emalı şirkətlərini və qaz və əsas tikinti şirkətlərini onların Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı təmsil edirik.


Bizim hüquqşünaslar müxtəlif tədbirlərdə çıxışlar edirlər. Ayxan Əsədov Law Business Research Ltd. şirkəti tərəfindən 2013-cü ildə nəşr olunmuş The Oil and Gas Law Review jurnalının ilk nəşrində Azərbaycan bölməsinin müəllifi olmuşdur.


Bizim təcrübəmizə aşağıdakılar daxildir:Biz həmçinin müştəriləri enerji və tikinti sənayelərində və telekommunikasiyalar sahəsində təmsil edirik.