Fiziki Şəxslər

Biz fiziki şəxslərə vərəsəliyin planlaşdırılması, cinayət hüququ, vəsiyyətlər və ər-arvadın ümumi əmlakına dair hüquqi məsləhətlər veririk. Fiziki şəxslərə xidmət göstərərkən işimizin çox özəl və incə məsələlərdən ibarət olduğunu gözəl anlayırıq və bu səbəbdən belə xidmət göstərərkən məxfiliyi qorumağa xüsusi diqqət ayırırıq. Biz məsələlərin həlli zamanı hüquqşünasla müştəri arasında açıq dialoq qurmağa çalışırıq ki, son məqamda məsələnin həlli müştərinin tələblərinə cavab versin.


Bizim hüquqi xidmətlərimizə aşağıda qeyd olunanlar daxildir: