Hüquqi Yenilikləri

Vergi və Gömrük Qanunvericiliyinə Dəyişikliklər

Mart 2014

2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının vergi və gömrük qanunvericiliyinə dəyişikliklər edilmişdir

 — oxu