Xəbərlər və Media

Tikintisi Başa Çatmayan Tikililərlə Əqdlərin Uzun Zaman Gözlənilən Tənzimi

May 2018

Tikintisi başa çatmamış obyektlər nəhayət tənzimlənir

 — oxu