Xəbərlər və Media

Vergi İslahatları və Sənədlərə Nəzarət

Oktyabr 2016

2016-cı ildə Vergi İslahatları ilə bağlı Təlimatlar və Sənədlərə Nəzarət Qaydaları Təsdiq Edilmişdir

 — oxu

Anti-dempinq Qanunu Qəbul Olunmuşdur

İyul 2016

Qanun Azərbaycanda yerli istehsalı dempinq adlanan haqsız ticarət təcrübəsindən qorumaq üçün qəbul olunan ilk normativ hüquqi aktdır; ayrıca olaraq, Azərbaycanda bağışlanma müqavilələrinin praktiki tərəfləri müzakirə olunmuşdur

 — oxu

Əlaqəli Şəxslərlə bağlı Əqdlər, İqtisadi Pozuntular üçün Məsuliyyət, Sənaye Parkları və Əmək Miqrasiyası

İyun 2016

Banklar və Sığortaçılar üçün Əlaqəli Şəxslərlə Bağlı Əqdlər, Sənaye Parkları üçün Əlavə Güzəştlər, İş İcazəsindən Azad Olunmanın Genişləndirilməsi

 — oxu

Hüquqi Şəxslərin Məlumatlarında Dəyişikliklərin Qeydiyyatı

Aprel 2016

Vergi Orqanları (Qeydiyyat Orqanları) Direktorların Şəxsi Məlumatlarında Dəyişiklikləri Əldə Edə Bilərlər

 — oxu

Fərdi Məlumatların Qorunması

Oktyabr 2015

Mustafa Salamov Azərbaycan üçün Fərdi Məlumatların Qorunması ilə bağlı Təlimata töhfəsini vermişdir