Tədbirlər

İpək Yolu ölkələri və Avropa arasında İnvestisiya Mühitinin İnkişafı

İyun 2013

BM hüquqşünasları Bosco Konfransı tərəfindən təşkil olunmuş tədbirdə iştirak etmişlər.

Konfrans, Qafqaz və Mərkəzi Asiya Regionunda Beynəlxalq Ticarət Hüququ: Regional İnteqrasiya və Qlobalizasiya arasında

May 2013

BM hüquqşünasları Volkswagen Foundation (Almaniya) Qafqaz və Mərkəzi Asiya Regionunda Beynəlxalq Ticarət Hüququ layihəsi çərçivəsində əmtəələrin ticarətində vergiqoyma mövzusunda çıxış etmişlər. BM Morrison Partners konfransa sponsorluq etmişdir.