Tədbirlər

Azərbaycan Maliyyə İnnovasiya Forumu

İyun 2014

BM hüquqşünasları Hansa FinCon tərəfindən təşkil olumuş layihələrin maliyyələndirilməsi forumunda iştirak etmiş və Leyla Səfərova forumda prezentasiya ilə çıxış etmişdir.

Britaniya Azərbaycan Hüquq Assosiasiyası (BALA)

Aprel 2014

BM hüquqşünasları layihələrin maliyyələndirilməsi tədbirində iştirak etmiş və prezentasiyalarla çıxış etmişdir. BM Morrison Partners BALA-nı və onun tədbirlərini dəstəkləyir.

Xəzər Neft və Qaz Ticarəti və Nəqli Konfransı

Aprel 2014

BM hüquqşünasları Confidence Capital tərəfindən təşkil olunmuş forumda iştirak etmiş və Xəzər Regionundan Neft və Qazın Nəqlinin Hüquqi Aspektləri mövzusunda çıxış etmişlər.

Bakıda İnvest Pro Bosco Konfransı

Aprel 2014

BM nümayəndələri konfransda iştirak etmişlər.